Технічна інвентаризація, технагляд, техобстеження,
реєстрація права власності, експертна оцінка,
дозвільні документи на будівництво,
комплексне обслуговування підприємств.

м.Київ, бул. Л.Українки, 26А, Печерська
+38(050)7420430 +38(097)1918808
м.Київ, вул. О.Кошиця, 4, Харківська
+38(050)7420430 +38(097)1918808
btiadvokat@gmail.com

Технічне обстеження веж, щогл, опор і споруд, що застосовуються в галузі зв’язку

Ананьєв Євген Олександрович
Ананьєв Євген Олександрович
+38(095)1425434
texinventarizacija@gmail.com
Ананьєв Євген Олександрович

До антенно-щоглових споруд відносяться металеві і залізобетонні стовпи, опори, щогли і башти і т. п. Загальне їх призначення – збільшення висоти розташування передавальних пристроїв з метою поліпшення якості сигналу та розширення зони покриття.

Технічні характеристики будівельних конструкцій будівель і споруд з плином часу змінюються, і, як правило, не в кращу сторону, що негативно позначається на його експлуатаційних характеристиках. І ці зміни важливо вчасно виявити, краще всього на початковому етапі розвитку, до можливого виникнення критичних дефектів і пошкоджень.

Щоб вчасно виявити несправності й дефекти об’єкта зв’язку (щогли, башти, металеві і залізобетонні стовпи, монополи та ін.) необхідно своєчасно проводити обстеження антенно-щоглових споруд.

Фахівці та експерти компанії «БТІ Адвокат» виконують професійне обстеження будівель і споруд будь-якого типу в стислі терміни, з застосуванням сучасних методів діагностики стану будівельних конструкцій.

За результатами проведених робіт Замовнику надається детальний технічний звіт з виконаною роботою, що вміщує в тому числі фотоматеріали виявлених дефектів та пошкоджень, відповідні креслення, а також рекомендації щодо приведення будівельних конструкцій в стан, що відповідає вимогам промислової безпеки та експлуатаційної придатності.

У разі необхідності розробляється технічний паспорт споруди, здійснюється розробка рішень щодо ремонту чи посилення споруди.

 

Технічне обстеження

Обстеження будівель і споруд — це визначення технічного стану будівельних об’єктів і конструкцій. На підставі матеріалів виконаного технічного обстеження та перевірочних розрахунків, робляться висновки про функціональну придатність і експлуатаційних якостях споруди, а також розробляються рекомендації для подальшої експлуатації будівлі або споруди. У разі необхідності приймається рішення про посилення будівельних конструкцій або зміні зовнішніх навантажень на конструкції споруди. Під час проведення технічного обстеження будівель і споруд контролюється поточний стан елементів конструкції, зміни технічного стану протягом часу (пошкодження конструкцій, деформації, знос), а також зміни величини навантаження на елементи споруди.

Обстеження будівельних конструкцій виконується відповідно до положень нормативних документів, діючих на території України.

Обстеження виконується в два етапи.

На першому етапі здійснюється підготовка до проведення обстеження, на другому – попереднє / візуальне / обстеження.

При виконанні обстеження на першому етапі виконується ознайомлення з об’єктом дослідження, пошук проектної документації, складання програми робіт на підставі технічного завдання від замовника.

На другому етапі виконується суцільне, візуальне обстеження конструкцій будівель і споруд, попередня оцінка технічного стану будівельних конструкцій за зовнішніми ознаками. На підставі результатів візуального обстеження визначається необхідність у проведенні детального інструментального обстеження. У разі необхідності проводиться інструментальне обстеження об’єкта: визначення міцніших характеристик матеріалів конструкцій, реєстрація та фото-фіксація ушкоджень, та визначення величин розкриття тріщин в елементах споруди, контроль величин деформацій елементів, аналіз прийнятих проектних рішень та відповідності об’єкта обстеження наданої проектної документації, оцінка інженерно-геологічних умов території.

Повний комплекс робіт виконуваних компанією «БТІ Адвокат» по обстеженню та оцінці технічного стану споруди передбачає наступні стадії:

  1. Виконання робіт по обстеженню.

1.1. Попередній огляд конструкцій. Вивчення проектної документації. Визначення та узгодження складу і терміну їх виконання.

1.2. Візуальний контроль і визначення геометричних параметрів конструкцій. Фотофіксація наявних дефектів і пошкоджень.

1.2.1. Фундаменти

Обмірні роботи з визначенням реальних розмірів і конструктивних рішень, які застосовані.

Обстеження технічного стану залізобетонних конструкцій (визначення міцнісних параметрів бетону, стану захисного шару, рівня корозійного ураження арматури, анкерних елементів).

Геологічні дослідження на майданчику (при необхідності).

1.2.2 Несучих конструкцій споруди, сходи і технологічних майданчиків.

Обмірні роботи по визначенню реального перерізу елементів, діаметрів і класу міцності металовиробів.

Візуальне та інструментальне обстеження технічного стану елементів і вузлів у тому числі параметрів корозійного ураження, механічних пошкоджень.

1.2.3 Елементи відтяжок.

Візуальне та інструментальне обстеження технічного стану вузлів у тому числі вимірювання натягу гнучких елементів в’язів ступеня корозійного зносу.

1.2.4. Кріплення елементів технологічного обладнання.

Обстеження стану елементів і вузлів кріплення обладнання.

1.3. Виконання геодезичних вимірювань кренів споруд, нівелювання положення оголовків фундаментів.

  1. Складання технічного звіту, технічного паспорта споруди, тощо.

2.1. Аналіз конструктивних рішень на відповідність положень проекту та будівельним нормам.

2.2. Опис і систематизація наявних дефектів і пошкоджень.

2.3. Обробка результатів інструментальних досліджень стану залізобетонних і металевих конструкцій, натягу відтяжок.

2.4. Обробка результатів геодезичних вимірювань. Оцінка геометричних параметрів конструкції і розташування елементів на відповідність проекту (при наявності) та чинним нормам для даного типу споруд.

2.5. Виконання розрахунків конструкцій на навантаження згідно з чинними нормами з урахуванням наявного (при необхідності – проектованого обладнання) обладнання і реального стану елементів.

2.6. Оцінка стану елементів і вузлів з точки зору допустимості подальшої експлуатації, необхідності проведення ремонтних робіт або робіт по підсиленню.

2.7. Загальна оцінка стану споруди у відповідності з положеннями діючих норм.

2.8. Розробка рекомендацій щодо подальшої експлуатації споруди. Виконання необхідних заходів щодо ремонту або підсилення елементів і вузлів із зазначенням термінів виконання робіт.

2.9. Розробка проекту по ремонту, реконструкції або підсилення конструкцій.

Обстеження конструкцій не завжди супроводжується розкриттям, так як це може позначитися на цілісності будівельних конструкцій.

Для запобігання подібних неприємних наслідків застосовують неруйнівні методи контролю.

Неруйнівні методи контролю дозволяють зберегти цілісність та зовнішній вигляд будівельних конструкцій в повному обсязі. Час проведення обстеження при цьому значно скорочується. Випробування можна проводити неодноразово, оцінюючи міцність матеріалів, їх однорідність, вологість і так далі.

Обстеження веж, щогл, опор і споруд, що застосовуються в галузі зв’язку неруйнівними методами.

 

Неруйнівні методи, які застосовують у своїй повсякденній діяльності фахівці та експерти нашої компанії, не мають на увазі під собою в більшості випадків механічне втручання або розтин конструкцій. Всі необхідні процедури проводяться висококваліфікованими дослідниками за допомогою спеціальних приладів і інструментів.

Основні види неруйнівного контролю та типи інструментів, застосовуваних при обстеженні:

візуальний та вимірювальний– зазвичай початковий або підготовчий етап робіт з технічної діагностики стану обстежуваних будівельних конструкцій. У ході діагностики фахівці (експерти) оцінюють конструкції за зовнішнім виглядом і геометричним характеристикам. Цей метод дозволяє виявити дефекти і пошкодження, аналіз яких дозволяє зрозуміти причини їх виникнення. При виконанні даного виду робіт в основному застосовують: лазерні далекоміри, рулетки вимірювальні, штангенциркулі, щупи, шаблони, біноклі, тахеометри, теодоліти, нівеліри і т. п.

механічний – зазвичай спрямований на визначення міцнісних характеристик сталевих і бетонних елементів будівельних конструкції. Механічні методи знайшли широке застосування при обстеженнях завдяки своїй відносній простоті, зручності і можливості швидко виконати перевірку стану матеріалу в різних точках конструкції. В основному, це оцінка міцності бетону з допомогою різних приладів.

акустичний – відносять до числа найбільш точних і ефективних способів. При виконанні робіт в основному використовують ультразвукові прилади. Застосовується для визначення товщини обстежуваних конструкцій, визначення міцності, виявлення прихованих дефектів і т. п.

тепловий – дозволяють з високою точністю проводити теплофізичні дослідження обстежуваних будівельних конструкцій.

 

Застосовані при обстеженнях прилади та інструменти, використовувані нашими фахівцями, внесені в Державний реєстр засобів вимірів та в обов’язковому порядку повірені, що гарантує високу точність проведених вимірювань.

Якщо у вас виникли питання, ви можете проконсультуватися з нашими фахівцями.

 

Напишіть нам